• سیستم ایموبلایزر در خودروی ال 90


  دراین سیستم با قرارگرفتن سوئیچ داخل مغزی سوئیچ آنتن ترانسپوندر که درمغزی سوئیچ قراردارد شروع به ارتباط با چیپ حافظه داخل سوئیچ کرده وکد ویژه سوئیچ را به طریق رادیویی ازروی چیپ حافظه برداشت می نماید واز طریق پایه 4 سوکت خاکستری خود به پایه 16 سوکت 40 پایه مشکی رنگ یوسی اچ ارسال می کند وازآنجایی که یوسی اچ وظیفه آی سی یوراانجام می دهد وپس از تجزیه و تحلیل این کد وصحیح بودن آن ازطریق پایه 36 سوکت 40 پایه مشکی رنگ خود اطلاعات رابه پایه 58 آی سی یو ارسال می کند و آی سی یو نیز پس از تجزیه و تحلیل این کد ودر صورت صحیح بودن آن سوئیچ رابه عنوان سوئیچ مالک شناسایی و قبول کرده وقفل نرم افزاری ای سی یو باز شده وخودرو آماده روشن شدن می شود

  نکته :جهت جابجایی ست کامل سیستم ایموبلایزراز خودرویی به خودروی دیگر وروشن کردن آن باید مجموعه کلید ویوسی اچ و آی سی یو را منتقل کنیم

  چراغ ایموبلایزر خودروی تندر 90

  درخودروی تندر 90 درحالت سوئیچ بسته چراغ ایموبلایزرکه داخل صفحه کیلومتر یک دایره کوچک قرمزرنگ می باشد هرثانیه یک بار خاموش وروشن می شود ودرحالت سوئیچ باز به محض چرخاندن سوئیچ به مدت سه ثانیه به طور ثابت روشن وسپس خاموش می شود ودرصورت خرابی یا ایراد در سیستم ایموبلایزر در حالت روشن بودن خودرو این چراغ سه باردر ثانیه خاموش وروشن می شود • از صفحات زیر نیز دیدن کنید:

  قفل بدنه 2.5 سوئیچی به همراه مغزیکلیدآویزچپساخت ریموت هیوندا سانتافه(Hyundai santafe)ساخت ریموت تویوتا راو فورقفل سوئیچی تیتان صندوق ال90کلیدآرمساخت ریموت نیسان تیاناآرام بند مرونی ایتالیاقاب ریموت ال90قاب ریموت هیوندا i40
بالا

آمارگیر وبلاگ