حالت نمایش عریض
12
 • تیغه ریموت تندر 90


  1

 • تیغه کارت چهار دکمه رنو شیار ساده


  1

 • تیغه کارت چهار دکمه رنو شیار کامپیوتری


  1

 • درخواست کد سوئیچ خودروهای ال 90 ، ساندرو ، داستر


  برای ساخت سوئیچ و ریموت خودروهای ال 90 بعد از شهریور 89 ، داستر و ساندرو نیازبه کد دارید قبل ازهرکاری باید درخواست کددهید برای درخواست کد خرید مربوط را انجام دهید در اولین فرصت با شما تماس گرفته  زمان مراجعه متعاقبا به شما اعلان می شود که درزمان مشخص شده به شعبه مراجعه می کنید و کد ورود به سیستم از روی یو سی اچ خودرو استخراج می شود زمان کد یابی ممکن است تا نیم ساعت هم طول بکشد پس بهتر آمادگی داشته باشید کدیابی از یو سی اچ خودرو صورت می گیرد که به درخواست شما برای ساخت سوئیچ یدک بدون بازکردن یوسی اچ هم با دستگاه مخصوص صورت می گیرد که به هنگام مراجعه برای ساخت می توانید درخواست بدهید تا بدون وصل هیچ کابلی به خودرو یک سوئیچ یدک برای شما ساخته شود      

  1

حالت نمایش عریض
12
بالا